Kalkulator mas

WYBIERZ MATERIAŁ

Rodzaj: 
Gęstość średnia [kg/dm3]:

Informacje techniczne

W poniższej tabeli przedstawiamy gatunki stali.

Są to parametry charakteryzujące przydatność stali w gospodarce. Ich wielkość uzależniona jest od...

Stal do nawęglania: Elementy maszyn z wymaganą warstwą wierzchnią o dużej twardości i ciągliwym...

HB - twardość mierzona metodą Brinela

HRC - twardość...