Stal 18HGT

18HGT to stal konstrukcyjna, powszechna do nawęglania – dzięki jej podwyższonej stopowości. Cechuje się dużą twardością powierzchni oraz wytrzymałością rdzenia przy jednolitej jego ciągliwości. Używana jest do produkcji małych oraz średnich elementów, silnie obciążonych. Są to głównie: koła zębate, części dyferencjału i wałki skrzyń biegowych. Należy pamiętać o tym, że przy stosowaniu większych przekrojów właściwości rdzenia pogarszają się. Spawanie stali 18HGT możliwe jest wyłącznie przed nawęglaniem i po uprzednim podgrzaniu.