Czym się różni toczenie pionowe od poziomego?

W zależności od konstrukcji tokarki oraz sposobu mocowania i napędu przedmiotu obrabianego wyróżniamy dwa główne rodzaje toczenia – pionowe i poziome. O ile obie metody mają wiele wspólnych cech, takich jak możliwość wykonywania różnorodnych operacji skrawania, to jednak istnieją istotne różnice między nimi, które wpływają na ich zastosowanie oraz efektywność pracy.

Czym charakteryzuje się toczenie pionowe?

Toczenie pionowe, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się na tokarkach pionowych, gdzie przedmiot obrabiany jest zamocowany pionowo na stole obrotowym. W przypadku tego rodzaju toczenia, narzędzie tnące porusza się równolegle do osi obrotu detalu. Tego typu tokarki są szczególnie przydatne przy obróbce dużych i ciężkich elementów, takich jak koła zębate, tarcze hamulcowe czy korpusy maszyn. Zaletą toczenia pionowego jest możliwość uzyskania dużej dokładności wymiarowej oraz lepszej stabilności obróbki, dzięki czemu można osiągnąć wysoką jakość powierzchni. Ponadto, ze względu na pionowe ułożenie detalu, siły ciężkości działają na korzyść procesu skrawania, co pozwala na efektywniejsze usuwanie wiórów.

Jaka jest specyfika toczenia poziomego?

tokarka w warsztacie

W toczeniu poziomym detale są mocowane na tokarkach poziomych, gdzie obrabiany element jest zamocowany horyzontalnie i obraca się wokół własnej osi. W przypadku tego rodzaju toczenia, narzędzie tnące porusza się prostopadle do osi obrotu detalu. Tokarki poziome są szeroko stosowane w przemyśle maszynowym, zwłaszcza w produkcji elementów o małych i średnich rozmiarach, takich jak wały, tuleje czy śruby. Toczenie poziome charakteryzuje się większą elastycznością w zakresie kształtów i wymiarów obrabianych detali, co sprawia, że jest to bardziej uniwersalna metoda niż toczenie pionowe. Jednakże, ze względu na horyzontalne ułożenie detalu, siły ciężkości mogą wpływać na jego odkształcenie oraz utrudniać odprowadzanie wiórów.