Czym wyróżnia się stal jakościowa?

Jest wiele metod podziału i klasyfikacji stali ze względu na skład i konkretne parametry, sposób obróbki oraz zastosowanie. W dokumentach będących wynikiem normalizacji oraz standaryzacji, czyli normach technicznych, nie znajdziemy definicji stali jakościowej. To pojęcie, które wykształciło się na rynku firm zajmujących się produkcją oraz sprzedażą produktów i półproduktów stalowych. Jak je rozumieć? Czym może wyróżniać się stal jakościowa?

Stal jakościowa jako produkt dobrany do wskazanego zastosowania

Podstawowa klasyfikacja stali według składu chemicznego, zastosowania, własności mechanicznych lub fizycznych odbywa się zgodnie z PN-EN 10020-1996, która jest bardzo rozbudowana. Nietrudno znaleźć np. pręty stalowe odpowiednie do wykorzystania jako pręty zbrojeniowe konstrukcji żelbetowych, ponieważ projekt wskazuje tylko kilka głównych parametrów, które muszą spełniać elementy. Inaczej będzie np. z prętami walcowanymi, które będą przeznaczone do obróbki wiórowej lub plastycznej do produkcji elementów o danych właściwościach mechanicznych. Stal jakościowa to produkt dobrany do konkretnych potrzeb.

Stal jakościowa dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta

Nie ma normowych lub uniwersalnych wytycznych dotyczących stali jakościowych. Dla jednego Klienta stalą jakościową pod względem składu będzie np. stal niskowęglowa, dla innego stal niskostopowa. Analogicznie pod względem zastosowania np. stal narzędziowa, konstrukcyjna lub specjalna. Dlatego też proponujemy pomoc w zakresie doboru stali już na etapie wybrania właściwego składu chemicznego, który ma wpływ na zabezpieczenie elementów przed czynnikami środowiskowymi i przedwczesnym zniszczeniem. Pręty, odkuwki, rury grubościenne i inne elementy są dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. 

 

stal