Na czym polegają badania metalograficzne?

Badania metalograficzne to podstawowa metoda oceny metali. Celem analiz jest określenie struktury materiału oraz zdiagnozowanie wszystkich naturalnych procesów, jakie zachodzą na jego powierzchni. Dzięki badaniom metalograficznym możliwe jest zidentyfikowanie nieciągłości, które mogłyby drastycznie obniżyć stabilność i wytrzymałość konstrukcji stalowych.

 

W badaniach metalograficznych przeprowadza się na dwa sposoby:

  • Badania makroskopowe – służą do analizowania przekroju próbek w celu określenia cech materiału, które mogą zostać zaobserwowane gołym okiem lub w przybliżeniu nie większym niż 30x. W ten sposób wykrywane są głównie nieciągłości, pęcherze, wtrącenia niemetaliczne oraz definiowana jest wielkość ziarna i włóknistość.
  • Badania mikroskopowe – zgłady metalograficzne oglądane są pod mikroskopem, co pozwala na dokładną ocenę struktury, morfologii i ilości składników w metalu.

Do badań pod mikroskopem musi zostać przygotowana próbka, która ma dostarczyć pełnego obrazu struktury. Próbkę wycina się przy użyciu chłodziwa, ponieważ ciepło może mieć wpływ na materiał a tym samym na wiarygodność wyników badań.

Cele badań metalograficznych

Badania metalograficzne mają dostarczyć kompleksowej wiedzy na temat struktury stopu stali konstrukcyjnej. Dzięki badaniom mikroskopowym możliwe jest zdiagnozowanie mikropęknięć i niejednorodności struktury, niemożliwych do zaobserwowania gołym okiem. Ujawnienie wad mikrostruktury pozwala na wdrożenie działań zapobiegawczych, a brak wiedzy na temat jakości materiału użytego do budowy konstrukcji stalowych może mieć tragiczne konsekwencje. Dzięki badaniom możliwe jest także zdiagnozowanie zmian zachodzących w materiale na skutek eksploatacji.

 

mikroskop metalograficzny