Podstawowe metody toczenia na tokarce

Tokarka to jedno z najważniejszych narzędzi, które odgrywa kluczową rolę w procesie wytwarzania różnego rodzaju obrabianych elementów. Toczenie na tokarce pozwala na uzyskanie precyzyjnych, gładkich powierzchni, a także kształtów złożonych z wielu płaszczyzn. Dzięki temu procesowi możliwe jest tworzenie różnorodnych elementów maszyn, sprzętów czy pojazdów.

Toczenie cylindryczne

Toczenie cylindryczne to jedna z najbardziej popularnych metod toczenia, która polega na usuwaniu warstwy materiału z obrobionej powierzchni w celu uzyskania cylindrycznego kształtu. Technika ta jest stosowana w przypadku elementów o prostym kształcie, takich jak wały czy tuleje. W zależności od kierunku ruchu skrawania można wyróżnić toczenie cylindryczne poprzeczne i podłużne.

W toczeniu cylindrycznym poprzecznym narzędzie skrawające przemieszcza się prostopadle do osi obrobionego elementu, natomiast w przypadku toczenia cylindrycznego podłużnego narzędzie porusza się wzdłuż osi elementu. 

Toczenie czołowe i stożkowe

tokarka

Toczenie czołowe to metoda polegająca na obróbce czoła elementu obrobionego. W tej technice narzędzie skrawające przemieszcza się równolegle do płaszczyzny czołowej obrabianego elementu. Toczenie czołowe stosuje się głównie w celu uzyskania płaskich, gładkich powierzchni oraz eliminacji nierówności powstałych podczas procesów wytwarzania.

Toczenie stożkowe to technika umożliwiająca uzyskanie stożkowego kształtu wyrobów stalowych. Metoda ta polega na skośnym przemieszczaniu narzędzia skrawającego względem osi obrabianej powierzchni. Kąt nachylenia narzędzia oraz prędkość jego przesuwu determinują kształt i wymiary stożka. 

Toczenie gwintów i kształtów nieobrotowych

Gwintowanie na tokarce to metoda umożliwiająca uzyskanie gwintów na powierzchniach cylindrycznych lub stożkowych. Proces gwintowania polega na przemieszczaniu się narzędzia skrawającego wzdłuż ścieżki gwintu, przy jednoczesnym obracaniu się obrabianego elementu. 

Toczenie kształtów nieobrotowych to bardziej zaawansowana technika, która pozwala na uzyskanie skomplikowanych kształtów, takich jak wielopłaszczyznowe elementy, rowki czy łuki.