Blog MTM Stal – wszystko o stali

pręty

Co to znaczy, że pręty są ciągnione?

Wytwarzanie elementów ze stali może wiązać się z ich dodatkową obróbką lub wykorzystaniem w niemal niezmienionej postaci. W obu przypadkach używane półprodukty powinny być dostarczone w formie, która ograniczy liczbę i zakres koniecznych operacji technologicznych, potrzebnych do uzyskania odpowiedniego kształtu czy charakterystyki wytrzymałościowej. Jednym z produktów stosowanych przy tworzeniu konstrukcji, części maszyn, a także niezbędnych w budownictwie są pręty stalowe ciągnione. Przekonajmy się, czym się wyróżniają i zobaczmy, w jaki sposób powstają.

Read more ...

elementy stalowe w magazynie

W jaki sposób oznacza się gatunki stali na podstawie ich właściwości?

Stale to bardzo obszerna grupa materiałów o różnych właściwościach i szerokim zastosowaniu, dlatego też ważna jest odpowiednia klasyfikacja gatunków. Oznaczeń stali jest wiele, zgodnie z normami europejskimi każdy gatunek stali ma nadany znak i numer, który identyfikuje tylko jeden materiał. Klasyfikacja stali wynika z wielu czynników, przy czym nie jest to tylko skład chemiczny, ale też właściwości mechaniczne i technologiczne stali.

Read more ...

okrągłe metalowe pręty

Jak dobrać średnicę prętów do zapotrzebowania?

Przygotowanie każdej struktury wykonanej z metalu, niezależnie od tego, czy będzie to element maszyny, urządzenia lub pojazdu, która będzie poddawana znaczącym obciążeniom, wymaga starannego doboru materiałów i precyzyjnego określenia jego minimalnych parametrów wytrzymałościowych. W przypadku prętów stalowych podobnie jaki innych wyrobów np. kształtowników – profili zamkniętych lub otwartych – niezbędne będzie określenie głównych zmiennych oraz wykonanie obliczeń. Przekonajmy się, jakie rodzaje obciążeń mogą wchodzić w grę i sprawdźmy, jakie wielkości należy brać pod uwagę przy ustalaniu potrzebnej średnicy.

Read more ...

koła zębate

Jak powstają koła zębate?

W mechanizmach służących do przenoszenia ruchu z elementu czynnego na bierny z jednoczesną zmianą parametrów ruchu bardzo często wykorzystujemy współpracujące ze sobą koła zębate. Mocno obciążone koła zębate najczęściej wykonuje się ze stali stopowej o podwyższonej wytrzymałości, jak materiał oznaczony symbolem 17HNM, który charakteryzuje się też wysoką odpornością na mikropęknięcia. Jak powstają koła zębate z prętów kutych?

Read more ...