Jak dobrać średnicę prętów do zapotrzebowania?

Przygotowanie każdej struktury wykonanej z metalu, niezależnie od tego, czy będzie to element maszyny, urządzenia lub pojazdu, która będzie poddawana znaczącym obciążeniom, wymaga starannego doboru materiałów i precyzyjnego określenia jego minimalnych parametrów wytrzymałościowych. W przypadku prętów stalowych podobnie jaki innych wyrobów np. kształtowników – profili zamkniętych lub otwartych – niezbędne będzie określenie głównych zmiennych oraz wykonanie obliczeń. Przekonajmy się, jakie rodzaje obciążeń mogą wchodzić w grę i sprawdźmy, jakie wielkości należy brać pod uwagę przy ustalaniu potrzebnej średnicy.

Jakim obciążeniom mogą być poddawane pręty stalowe?

Podstawowe obciążenia, które mogą oddziaływać na elementy konstrukcji wykonanej z prętów stalowych to rozciąganie, ściskanie oraz ścinanie, zginanie i skręcanie. Rozciąganie osiowe lub ściskanie ma miejsce wówczas, gdy siły wywołujące takie oddziaływania są skierowane równolegle do osi symetrii pręta. Wytrzymałość pręta na rozciąganie pokazuje jego wydłużenie oraz określa, przy jakiej wartości siły dojedzie do jego zerwania. W przypadku ściskania dochodzi do zmiany średnicy przekroju oraz długości. Gdy w grę wchodzi ścinanie, na pręt działają dwie siły, które są skierowane przeciwnie, a miejsca oddziaływań znajdują się w pewnym oddaleniu od siebie, co sprawia, że powodują one przemieszczenie w płaszczyźnie prostopadłej do osi symetrii. Ze zginaniem mamy do czynienia wówczas, gdy na podparty pręt oddziałują siły prostopadłe do osi symetrii, które powodują jej zakrzywienie. Skręcanie polega na odkształceniu wskutek działania dwóch par sił o przeciwnym znaku, lecz znajdujące się na tej samej płaszczyźnie, a także na sytuacji, gdy jeden z końców został unieruchomiony.

Jakie wielkości są kluczowe przy określaniu średnicy prętów?

Obliczenia w przypadku każdej z działających sił wymagają określenia ich wielkości, a także parametrów wytrzymałościowych gatunku stali, z której został wykonany pręt. Pozwala to na przeprowadzenie obliczeń, dających wartość średnicy, które będzie odpowiadała konkretnym wymaganiom. Ustalenia co do średnicy, gatunku stali, oraz rodzaju i wielkości możliwych obciążeń należą do konstruktora, który znając przeznaczenie elementu, jest w stanie uwzględnić wszystkie zmienne.

okrągłe metalowe pręty