Jak powstają koła zębate?

W mechanizmach służących do przenoszenia ruchu z elementu czynnego na bierny z jednoczesną zmianą parametrów ruchu bardzo często wykorzystujemy współpracujące ze sobą koła zębate. Mocno obciążone koła zębate najczęściej wykonuje się ze stali stopowej o podwyższonej wytrzymałości, jak materiał oznaczony symbolem 17HNM, który charakteryzuje się też wysoką odpornością na mikropęknięcia. Jak powstają koła zębate z prętów kutych?

Przygotowanie projektu kół zębatych do przekładni i innych mechanizmów

Najczęstsze zastosowanie kół zębatych to wykorzystanie ich w przekładniach, sprzęgłach, czy pompach. Koła zębate produkuje się różnymi metodami obróbki mechanicznej, przy czym projekt w nowoczesnym wydaniu najczęściej tworzy się w systemach CAD, który można następnie przetworzyć na plan sterowania maszyn CAM i właściwego wykonania CNC. Obróbka CNC pozwala na precyzyjne, powtarzalne i szybkie wykonywanie złożonych kształtów.

Wybór obróbki do wykonania koła zębatego

Materiałem bazowym do wykonania kół zębatych są zwykle pręty stalowe. Wybór metody obróbki zależy przede wszystkim od rodzaju uzębienia, który chcemy uzyskać zgodnie z projektem. W przypadku kół zębatych walcowych najczęściej wybieraną metody jest obróbka obwiedniowa, rzadziej kształtowa lub kopiowa. Do produkcji kół zębatych stożkowych o prostym uzębieniu sprawdza się metoda frezowania, docierania, strugania lub szlifowania. Przy uzębieniu łukowym kolejno: szlifowanie, docieranie oraz frezowanie np. metodą Gleasona.

Dlaczego najczęściej wybieramy obróbkę obwiedniową?

Do obróbki prętów stalowych generalnie najczęściej wybieramy obróbkę obwiedniową, ponieważ to metoda wykorzystująca kilka sposobów przetwarzania, na przykład kolejno frezowanie, struganie, dłutowanie. Nie potrzebujemy bardzo dużej ilości różnych narzędzi, jak w przypadku obróbki kształtowej, gdzie przy produkcji kół zębatych kształt krawędzi skrawających musi być dokładnie taki sam jak zarys wrębu koła. Obróbka obwiedniowa jest też dokładniejsza od obróbki kopiowej.

koła zębate