Jakie są podstawowe rodzaje badań materiałowych?

Nie da się na pierwszy rzut oka ocenić twardości, wytrzymałości czy składu danego komponentu metalowego. Dotyczy to w szczególności materiałów niewiadomego pochodzenia. Na podstawie tych i innych wskaźników stwierdza się z kolei jakość metalu. Jak to zrobić? Służą do tego specjalistyczne badania materiałowe, o których przeczytasz poniżej.

Badania materiałowe metali – co to takiego?

Badania materiałowe wykonuje się po to, aby sprawdzić właściwości fizyczne i chemiczne metalu. Pierwsze kryterium pozwala z kolei na ocenę użyteczności komponentu. W toku takiej analizy bada się bowiem wiele parametrów – od wytrzymałości, przez twardość, aż po plastyczność. Z kolei badania chemiczne ukazują, jaki jest skład komponentu, tj. udział pierwiastków.

Metody badań materiałowych wyrobów metalowych

Niezależnie od tego, czy analizie ma ulec pręt kuty, blacha, czy jakikolwiek inny wyrób, możliwe jest zastosowanie dwóch typów badań – niszczących i nieniszczących. Pierwsze z nich, jak sama nazwa wskazuje, wiążą się z celowym i kontrolowanym uszkodzeniem materiału. To bowiem jedyny skuteczny sposób, aby sprawdzić rzeczywistą wytrzymałość metalu.

Do badań materiałowych niszczących zaliczamy np.:

 • badanie korozyjności,
 • próba łamania,
 • próba zaginania,
 • próba rozciągania,
 • pomiar twardości  sposobem Barcola.

Badania nieniszczące nie wiążą się z naruszeniem struktury metalu. Mają charakter zewnętrzny. Do ich grona należą np. badania:

 • wizualne,
 • radiograficzne,
 • ultradźwiękowe,
 • prądami wirowymi,
 • penetracyjne,
 • identyfikacji materiału,
 • szczelności.

To tylko niektóre, podstawowe badania, które wykonuje się w toku analizy materiału. Oczywiście jest ich znacznie więcej. Powyższe metody to niejako fundament do zastosowania dalszych, bardziej zaawansowanych sposobów.

badanie metalu