Od czego zależy odporność stali na ścieranie?

Elementy wykonane z różnych gatunków stali są najważniejszymi komponentami zdecydowanej większości maszyn, a także wszelkiego rodzaju urządzeń. Są one stosowane zwłaszcza w miejscach, gdzie występują wysokie obciążenia związane z oddziaływaniami statycznymi i dynamicznymi różnych czynników zewnętrznych. Ich trwałość zależy od rozmaitych parametrów wytrzymałościowych, jednak jednym z najistotniejszych będzie odporność stali na ścieranie. Przekonajmy się, dlaczego jest to tak ważne i sprawdźmy, co wpływa na jej poziom.

Dlaczego odporność na ścieranie ma znaczenie?

Większość procesów związanych ze zużywaniem się elementów stalowych zachodzi w następstwie tarcia. Występuje ono tam, gdzie powierzchnie przemieszczają się względem siebie i następuje w wyniku ich chropowatości. Sprawia ona, że fragmenty materiału tworzące największe nieregularności ulegają mechanicznemu uszkodzeniu, a powstałe w ten sposób luźne fragmenty zwiększają zakres zniszczeń powstających w innych obszarach. Sposobem na przeciwdziałanie zużyciu ściernemu jest smarowanie oraz odprowadzanie generowanego ciepła, a także używanie gatunków, które wykazują wysoką twardość lub zostały poddane odpowiedniej obróbce.

Jak twardość stali wpływa na jej ścieralność?

Stal o większej twardości będzie w mniejszym stopniu podatna na ścieranie, ponieważ jej struktura wykazuje mocniejsze oddziaływania międzycząsteczkowe, a sieć krystaliczna jest mniej podatna na przemieszczenie się poszczególnych warstw, co sprawia, że jej fragmenty nie ulegają łatwemu odspojeniu. Twardość stali zależy od składu tworzącego ją stopu, a także od zastosowanej obróbki cieplnej lub chemiczno-cieplnej. W grę wchodzi tu hartowanie stali, a także m.in. jej nawęglanie, azotowanie, lecz również nanoszenie powłok np. z węglików.

cylindry