Blog MTM Stal – wszystko o stali

koła zębate

Jak powstają koła zębate?

W mechanizmach służących do przenoszenia ruchu z elementu czynnego na bierny z jednoczesną zmianą parametrów ruchu bardzo często wykorzystujemy współpracujące ze sobą koła zębate. Mocno obciążone koła zębate najczęściej wykonuje się ze stali stopowej o podwyższonej wytrzymałości, jak materiał oznaczony symbolem 17HNM, który charakteryzuje się też wysoką odpornością na mikropęknięcia. Jak powstają koła zębate z prętów kutych?

Czytaj więcej...

okrągłe metalowe pręty

Jak dobrać średnicę prętów do zapotrzebowania?

Przygotowanie każdej struktury wykonanej z metalu, niezależnie od tego, czy będzie to element maszyny, urządzenia lub pojazdu, która będzie poddawana znaczącym obciążeniom, wymaga starannego doboru materiałów i precyzyjnego określenia jego minimalnych parametrów wytrzymałościowych. W przypadku prętów stalowych podobnie jaki innych wyrobów np. kształtowników – profili zamkniętych lub otwartych – niezbędne będzie określenie głównych zmiennych oraz wykonanie obliczeń. Przekonajmy się, jakie rodzaje obciążeń mogą wchodzić w grę i sprawdźmy, jakie wielkości należy brać pod uwagę przy ustalaniu potrzebnej średnicy.

Czytaj więcej...

elementy stalowe w magazynie

W jaki sposób oznacza się gatunki stali na podstawie ich właściwości?

Stale to bardzo obszerna grupa materiałów o różnych właściwościach i szerokim zastosowaniu, dlatego też ważna jest odpowiednia klasyfikacja gatunków. Oznaczeń stali jest wiele, zgodnie z normami europejskimi każdy gatunek stali ma nadany znak i numer, który identyfikuje tylko jeden materiał. Klasyfikacja stali wynika z wielu czynników, przy czym nie jest to tylko skład chemiczny, ale też właściwości mechaniczne i technologiczne stali.

Czytaj więcej...

pręty

Co to znaczy, że pręty są ciągnione?

Wytwarzanie elementów ze stali może wiązać się z ich dodatkową obróbką lub wykorzystaniem w niemal niezmienionej postaci. W obu przypadkach używane półprodukty powinny być dostarczone w formie, która ograniczy liczbę i zakres koniecznych operacji technologicznych, potrzebnych do uzyskania odpowiedniego kształtu czy charakterystyki wytrzymałościowej. Jednym z produktów stosowanych przy tworzeniu konstrukcji, części maszyn, a także niezbędnych w budownictwie są pręty stalowe ciągnione. Przekonajmy się, czym się wyróżniają i zobaczmy, w jaki sposób powstają.

Czytaj więcej...

tuleje

Do czego wykorzystuje się okrągłe tuleje?

Przygotowanie wyrobów z różnych gatunków metalu wymaga zastosowania odpowiednich materiałów, których forma skróci czas wykonania gotowego elementu, a ponadto ograniczy ilość niezbędnych operacji obróbkowych. W przypadku tulei jako półproduktu używa się prętów stalowych o średnicy niewiele większej od zewnętrznych wymiarów gotowego produktu, dzięki czemu zmniejsza się nie tylko ilość potrzebnej stali, ale też powstających odpadów. Przekonajmy się, w jaki sposób wytwarza się tuleje i sprawdźmy, jakie mogą być ich zastosowania.

Czytaj więcej...

hartowanie stali

Rodzaje procesów termicznej obróbki stali

Obróbka termiczna stali kojarzy nam się głównie z wyżarzaniem, ale to nie jedyna obróbka cieplna tego niezwykle cennego w przemyśle i budownictwie stopu. Obróbka termiczna to zbiorcza nazwa różnych metod przygotowywania półproduktów i gotowych elementów z wykorzystaniem nagrzewania, wygrzewania i chłodzenia do zadanych temperatur z konkretną szybkością. W naszym wpisie przyjrzymy się podziałowi procesów termicznej obróbki stali.

Czytaj więcej...

stos prętów walcowanych

Czym różnią się pręty walcowane od ciągnionych?

Istnieje wiele różnych metod obróbki plastycznej stali. Do produkcji prętów wykorzystuje się najczęściej dwie z nich: walcowanie i ciągnienie. W naszym wpisie przyjrzymy się im, by następnie omówić różnice między prętami walcowanymi i ciągnionymi. Produkcja tych pierwszych jest tańsza, drugie są natomiast bardziej precyzyjne. Wybór właściwego produktu zależy od docelowego zastosowania.

Czytaj więcej...

wyroby z miedzi

Od czego zależą właściwości płaskowników?

Gdy szukamy w sieci informacji na temat właściwości płaskowników, docieramy przede wszystkim do materiałów na temat płaskowników stalowych. To głównie artykuły o tym, jak metody produkcji wpływają na ich właściwości, uzupełnione opisem zastosowań. Płaskowniki to jednak nie tylko wyroby ze stali. W naszym artykule przyjrzymy się bliżej właściwościom płaskowników z metali kolorowych – i nie będzie to rozprawa o obliczaniu wytrzymałości metodami naukowymi.

Czytaj więcej...